imageimage

Davidmsfoto ©

Davidmsfoto ©

Reviure Solanell

Solanell, el poble

Pot ser que Solanell no us sigui conegut, perquè no hi heu estat mai, o potser, sense haver-hi estat, en teniu el nom gravat a la memòria perquè l’heu sentit dir en la cançó El gall negre, feta per l’Agustinet de Pallerols, un xollador d’ovelles que a Solanell li va passar de sentir-se aquissat per mossèn Vidal, mentre xollaven fora l’església i ell volia que anessin al rosari.

La idea

Per què recuperar un poble? Perquè és una oportunitat de fer les coses diferents. Vaig començar amb el projecte per casualitat . En un primer moment la meva perspectiva era molt més professional i menys implicada emocionalment, és a dir la d'un jove arquitecte a qui li proposen rehabilitar tot un poble. Com us podeu imaginar era una idea del tot suggerent.

Horts de Solanell

L'equip de Reviure Solanell ha arribat a un acord amb els propietaris d'una de les finques més grans de regadiu entre Tarragona i Reus per complementar activitats i poder fer arribar productes de qualitat del Solanell, la Vall de Castellbó i el pirineu en general a les zones metropolitanes on es concentra la major part de la població. Disposem d'horts d'uns 85 m2 de producció ecològica.

Col·laboradors: