esta fotografia té aproximadament uns 70 anys i com es pot apreciar els pobles de muntanya no tenien la imatge cuidada i bucòlica del nostre imaginari