Aquesta és una conversa que es va grabar caminant pel poble del Solanell amb les últimes persones que van habitar el poble. Es una mica llarga però no la he volgut retallar per què escolteu integrament a aquestes persones.

La he acompanyat d’algunes imatges relacionades amb el poble.

 Click a la foto per veure i escoltar la grabació