Aquí us presento una possible zonificació del poble de Solanell . Es tracta de mantindre la morfologia de les cases i el traçat dels carrer actuals però agrupant les zones per diferents usos.

A la part més alta , vorejant el camí d’Albet hi situaríem els tallers d’artistes amb unes magnífiques vistes al Cadí i amb la quietud necessària per a que flueixi la creativitat.
Just sota , els habitatges rurals destinats a la residència d’artistes/Estudiants/Músics
Sota hi disposem la zona destinada a Cases d’allotjament Rural i tot seguit una zona de

colònies . En la part baixa del poble però amb unes excelents vistes hi situem de tot una Granja -Escola , amb un bon accés rodat i des d’on accedim al “camp de casa”
A l’altra carena del barranc , amb accés independent hi destinem una zona reservada pels únics 5 0 6 habitatges unifamiliars destinats als residents habituals del poble , a la família Sala Caseró , Marquet i Garreta-Moreno. Naturalment això és tant sols una idea i s’accepten suggerències!!
Posted by Picasa