En aquest gràfic es visualitza la zonificació que tenim pensada per Solanell. És una primera idea que ens va suggerir l’arquitecta Anna Ibars Pascual durant la seva col·laboració en aquest projecte.

La banda oest amb accès independent la reservaríem als habitatges de primera residència que quedarien limitats als masovers i residents habituals que conformarien l’equip que farà brollar l’activitat del nucli.
Actualment amb l’Anna, també estem estudiant  , la possibilitat de ralitzar tallers de teatre a l’aire lliure en l’Entorn de Solanell tot fent recreacions històriques. L’anna fa molts anys que ha estat organitzant estades en altres contrades del pirineu i us ben asseguro que és una excelent manera de combinar cultura i oci a més d’una excelent manera de fer amics.